3 thoughts on “Khai thác DẾ sau khi đẻ thế nào là hợp lý nhất ?”

  • Nhật Trường says:

    Từ mới nở đến khi đẻ ve sinh bao nhiêu lần vay anh? Dế từ 32 ngày trở lên nó hao hụt nhiều ko anh?

  • Tuấn Vũ Hoa says:

    Vd dế đã đẻ đc 5 ngày….là mình thu hoạch dế trứng không cho nó đẻ nữa?!… Vậy mình có cho nó nhịn đói gì k a?!…thu hoạch liền vậy còn thức ăn với phân trong bụng nó sao a?!e hơi thắc mắc khúc đó đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>