Khai thác cây kim sa tùng gốc lũa ôm đá

Khai thác cây kim sa tùng gốc lũa ôm đáKhai thác cây kim sa tùng gốc lũa ôm đá
Cây kim sa tùng có thân nằm trên và rễ ôm đá to tạo nên dáng quá đẹp

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Comment