Karaoke Giai điệu tuổi thơ trân trọng giới thiệu :Karaoke Múa vui Beat Âm nhạc lớp 2
Sáng tác:Lưu Hữu Phước .Karaoke by: Đặng Thanh Nghị.
Nghe bài hát có lời tại đây:
Biểu diễn Văn nghệ Hát beat tại đây:
Chúc quý vị, các bạn và các em có những giây phút thoải mái nhất !
Múa vui Lyrics
Cùng nhau múa xung quanh vòng
Cùng nhau múa cùng vui
Cùng nhau múa xung quanh vòng
Vui cùng nhau múa đều
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa ca
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa đều
Cùng nhau múa xung quanh vòng
Cùng nhau múa cùng vui
Cùng nhau múa xung quanh vòng
Vui cùng nhau múa đều
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa ca
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa đều

Cùng nhau múa xung quanh vòng
Cùng nhau múa cùng vui
Cùng nhau múa xung quanh vòng
Vui cùng nhau múa đều
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa ca
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa đều
Cùng nhau múa xung quanh vòng
Cùng nhau múa cùng vui
Cùng nhau múa xung quanh vòng
Vui cùng nhau múa đều
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa ca
Nắm tay nhau, bắt tay nhau
Vui cùng vui múa đều

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

7 thoughts on “Karaoke Múa vui Beat Âm nhạc lớp 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>