Vegas là thành phố đỏ đen Casino với lắm các dịch vụ dành cho người lớn mà ai xem phải đỏ mặt.
💢Facebook:
💢Instagram:
💢Thông tin chi tiết chuyến đi, xin mời đọc:
💌Email: hoankhai.fahoka@gmail.com
Nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký để du lịch khắp thế gian nhé!
Đóng góp Paypal: paypal.me/fahoka
Đóng góp Vietcombank: 0071001081513
—–
If you are not pleasant of some sound & image in the video, pls contact me I will consider to edit or remove. Thank you!

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

48 thoughts on “KA đi Mỹ 05: Vegas điểm ăn chơi người lớn trên hoang mạc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>