9 thoughts on “JESUS IS MY SUPER HERO | Cử điệu Lễ Truyền Thống lần thứ 7 | SVCG Hà Thành”

 • Nguyễn Thiên Hoa says:

  HỌC THUYẾT ÂM MƯU DO THÁI VÀ KITÔ GIÁO LÀ NẠN NHÂN CỦA HỌC THUYẾT NÀY.

  Những con người bản địa ở Phương Tây như người Anh, người Pháp, Đức , Hà Lan, Tây Bồ , Mỹ … những quốc gia theo Kitô giáo. và đa phần những người bản địa Châu Âu này bị tẩy não bởi các thánh phán tay sai cho học thuyết âm mưu Do Thái. nên bọn dân Kitô giáo bản địa Châu Âu và Mỹ này PHẢI TIN rằng do thái thông minh hơn họ điều này đồng nghĩa với người bản địa Kitô giáo nhấp nhận rằng mình thì ngu si hơn Do thái, bạn là một trong số những nạn nhân của học thuyết âm mưu Do Thái đó. tôi chắc chắn rằng bạn là (người Kitô giáo) theo Công Giáo hoặc Tin Lành. chủ nghĩa Do Thái là chịu khó tốn tiền đề quảng cáo để huyễn hoặc hóa chủng tộc Do Thái là thông minh, thông qua đó để ngu muội hóa người Phương Tây bản địa hay những người theo tôn giáo khác nhất là Kitô giáo là nạn nhân luôn tin rằng dân Do Thái là dân của Chúa nên phỉa thông manh hơn họ ….. Và điều này cực kỳ hiệu quả? Khi ISRAEL đã thuyết phục được các lãnh đạo Mỹ và Phương Tây giúp cho họ phục quốc và tạo thế đối trọng cân bằng với các nước Hồi Giáo Trung Đông (trong khi những thằng Hồi giáo này nó vẫn thờ cái gọi là Thiên Chúa của Do Thái với tên gọi là Thánh Alla hay thượng đế toàn năng, và bọn này nó vẫn nhận Abraham là tổ phụ như người Do Thái)

  dĩ nhiên là Nicola Tesla phải giỏi hơn Eisntein rồi, với khả năng hiện thực hóa từ trí tuệ siêu tưởng. Còn Albert Eisntein thì chỉ là nhà khoa học hàn lâm thôi. danh tiếng của Einstein nỗi danh như cồn và mãi mãi là vì Einstein là người Đức, một quốc gia giàu mạnh, thứ hai Eisntein là gốc Do Thái mà dân Do Thái, chủ nghĩa Do Thái là chịu khó tốn tiền đề quảng cáo, để huyễn hoặc hóa chủng tộc Do Thái là thông minh, thông qua đó để ngu muội hóa người Phương Tây bản địa hay những người theo tôn giáo khác nhất là Kitô giáo là nạn nhân luôn tin rằng dân Do Thái là dân của Chúa nên phỉa thông manh hơn những kitô hữu …..

  NHỮNG NGƯỜI KITÔ HỮU PHẢI CHẤP NHẬN RẰNG KITÔ HỮU PHẢI NGU DỐT HƠN NGƯỜI DO THÁI GIÁO và bất kỳ người kitô giáo nào cũng tin rằng Do Thái thông minh ???
  Một Thiên Chúa phán tè le hột dưa: khi phán rằng Mặt trời quay xung quanh trái đất, mưa nắng sấm sét …. là do chúa tạo ra? tạo gì thì cũng vừa phải thôi chứ làm gì có chuyện mà mưa quá trời quá đất làm ngập lụt cả ruộng đồng, còn khi trời nắng thì nắng gì mà nắng quá tròi quá đất làm khô héo cả ruộng đồng? tại sao không làm nắng trong mùa đông, hay làm tuyết trong mùa hạ hay làm mưa trong mùa khô và làm nắng ấm trong mùa mưa mà cứ đợi đến mùa đông thì tuyết mới rơi vậy Chờ ua chua sắc Chúa ? Chúa gì mà ngu còn hơn cả con người nữa thì Chúa làm đc cái gì? bởi vậy mới nói cuốn sách này nó làm con người bị ngu si ngu hóa nên mới gọi nó là quyền lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>