IMG1192 Hướng Dẫn Bấm Hạt Mạng dùng 4 sợi cho mạng LAN
Thiết bị mạng tốc độ 100Mbps dùng 1,2,3,6 để cung cấp mạng lan cho thiết bị. Các sợi còn lại dùng để cấp nguồn cho thiết bị
ứng dụng cho camera IP và các thiết bị chạy điện áp nhỏ dưới 24v

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>