Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), phối hợp cùng tổ chức OXFAM Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Công ty Bureau Veritas Việt Nam tổ chức trưng bày gian hàng các sản phẩm nghêu thuộc dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu tre ở Việt Nam SCBV” và tổ chức Hội nghị “Cơ hội và thách thức cho ngành tôm Việt Nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu từ ngày 29 – 30/08/2019 tại TP. Hồ Chí Minh.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

One thought on “ICAFIS Hội chợ triễn lãm thủy sản quốc tế Vietfish 2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>