Hướng dẫn Tạo Gantt Chart tiến độ công việc quản lý dự án trong Excel
▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tạo Gantt Chart tiến độ công việc quản lý dự án trong Excel
Tham khảo:
Khoá học Excel:

Khoá học biểu đồ và phân tích dữ liệu:

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

36 thoughts on “Hướng dẫn Tạo Gantt Chart tiến độ công việc quản lý dự án trong Excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>