2 link fix tham khảo :

FIX
vào ổ chứa game
nếu như bạn đặt tên thư mục game có dấu thì bạn hãy Đổi thành chử gì cũng đc mà ko đc thêm giấu vào nhé
nhìn này rồi bạn bấm hình cờ lê
bấm chọn dg dẫn rồi vào folder vừa đổi tên
sau đó check thử nhé
đấy
bt r nhés
100% ko lừa đảo
chờ nó mở lên thôi

nhạc

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

28 thoughts on “[Hướng dẫn] Sửa lỗi "has stopped working" hoặc hiện logo LMHT rồi tắt, App crash,data corrupt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>