HƯỚNG DẪN PHỦ BẠC , MÀU THỜI TRANG , các bạn chưa biết cách phủ bạc màu thời trang đăng ký kênh để xem nhé , trong kênh của mình còn có rất nhiều video hướng dấn về các kỹ thuật về tóc , ví dụ như kỹ thuật uốn tóc yếu tóc đã từng tẩy linh
các bạn muốn chuyển đổi màu xanh sang nâu đơn giản linh

các bạn vào linh này xem cách nhuộm màu nâu rêu trên nền tóc 2 khúc trên đen dưới vàng, chỉ nhuộm một nần nhé

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep

46 thoughts on “HƯỚNG DẪN, PHA THUỐC , PHỦ BẠC , LÊN MÀU THỜI TRANG , kythuatlamtoc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>