hướng dẫn lập tài khoản eagle rock global đơn giản nhất
Đầu tiên:
Email: Địa chỉ Email của bạn
Password: Mật khẩu (Yêu cầu: 6 kí tự trở lên, 1 chữ viết HOA, 1 con số)
Repeat password: Nhập lại mật khẩu bên trên cho khớp
Referencer’s email: Địa chỉ email người bảo trợ (Giữ nguyên)
Sau đó nhấn REGISTER để đăng ký
Đăng ký tài khoản ERG
Bước 1: Vào Hộp thư đến trong email, nhấn vào “Click here to confirm your email address” để kích hoạt tài khoản.
Bước 2: Kích hoạt tài khoản email
Sẽ nhận được thông báo xác minh tài khoản email thành công!
Xác minh thành công
Bước 3: Truy cập:
điền thông tin gồm: Email & Mật khẩu vừa đăng ký. Sau đó, nhấn LOGIN
Đăng nhập vào hệ thống Eagle Rock Global
Như vậy là đã đăng ký thành công tài khoản Eagle Rock Global

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

One thought on “hướng dẫn lập tài khoản eagle rock global đơn giản nhất”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>