Đồ án 3 Packet Tracer_Bổ sung:
Cách test DNS phân giải: vào cmd của DNS Server gõ lệnh nslookup nhấn enter nếu nó ra địa chỉ DNS Server là đúng, sau đó gõ địa chỉ trang web www.abc.com nhấn enter, nếu nó ra kết quả phân giải tên miền thành địa chỉ của Web Server thì DNS Server hoạt động tốt. Mới cấu hình xong, khi test có thể bị time out, hãy đợi một lát r test lại

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

16 thoughts on “Hướng dẫn đồ án 3 dùng công cụ Cisco Packet Tracer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>