WIFI MARKETING
TÍCH HỢP – MEGAPLUS
Đây là giải pháp Wifi Marketing đặc trưng được MegaNet cung cấp trên cơ sở tích hợp với hạ tầng wifi có sẵn của quý khách hàng. Quý khách chỉ cần kiểm tra thiết bị wifi hoặc router (modem) đang sử dụng của mình, thuộc danh sách các thiết bị được MegaNet hỗ trợ, thì sẽ được đấu nối trãi nghiệm dịch vụ Wifi Marketing ngay lập tức với những thao tác đăng ký rất đơn giản.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>