Nước ta thời loạn thế, phương Bắc – triều đại của vua Lê chúa Trịnh đã tới hồi hấp hối, dải đất miền Trung – nghĩa quân Tây Sơn xưng bá một phương, vùng đất mới niềm Nam – Nguyễn Ánh dâng cao ngọn cờ báo phục.
Giữa thời loạn thế phân tranh, đầy những mâu thuẫn và lẽ bất phân đó, thì sự tồn tại của Võ Tánh tựa như minh chứng rành rành cho tấm lòng quân tử.
Nếu Võ Tánh không tình nghĩa thì không ai tình nghĩa.
Nếu Võ Tánh không anh hùng thì không ai anh hùng.
Để rồi dẫu cho ông có kết cục thất bại vong thân, thì nhân dân vẫn đời đời thương cảm:
“Ngó lên ngon tháp Cánh Tiên
Cảm thương quan hậu thủ thành ba năm”
Mời các bạn cùng lắng nghe audio Hỏa Tước Nguyên Võ – một câu chuyện xưa được viết lên vì người anh hùng Võ Tánh.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

44 thoughts on “Hùng Ca Sử Việt – Hỏa Tước Nguyên Võ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>