VinaCapital có danh mục đầu tư đa dạng với tổng giá trị tài sản đang quản lý hơn 3,3 tỷ USD, trong đó có quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) và quỹ mở Forum One (VCG Partners Vietnam, Vietnam Equity Special Access Fund) dành cho nhà đầu tư trong nước và các tài khoản đầu tư uỷ thác.

Bà Nguyễn Diệu Phương, Phó giám đốc điều hành Quỹ VOF cho biết, song song với hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán, VinaCapital còn tiếp cận đầu tư trực tiếp thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A).

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sebastienizambard.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>