Học Cimatron miễn phí : khai thác triệt để chiều dài lưởi cắt với lệnh "VOLUMILL ROUGH"

Học Cimatron miễn phí : khai thác triệt để chiều dài lưởi cắt với lệnh "VOLUMILL ROUGH"HỌC CIMATRON MIỄN PHÍ
– Vẽ căn bản 2D.
– Vẽ căn bản 3D.
– Vẽ sản phẩm.
– Thiết kế khuôn.
– Lập trình nc căn bản.
– Lập trình nc nân cao.
– Tương tác trao đổi về các vấn đề liên quan.

LEARN CIMATRON FOR FREE
– Basic 2D drawing.
– Basic 3D drawing.
– Drawing products.
– Mould Design.
– Basic nc programming.
– Advanced programmers
– Interacting exchanges on related issues.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Comment