One thought on “Hau Zozo review cửa hàng giày bóng đá chính hãng tại Hải Phòng”

  • Hiếu Đần Độn says:

    đoạn kết k hay gì cả a ưiiiii trông như kiểu mua mẹ nhanh lên để t còn nhập mẫu giày mới về t bán ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>