Sức Khỏe✅

GS -TS Nguyễn Bảo Vệ: Biện pháp ngăn chặn suy thoái độ phì nhiêu đất vườnĐất vườn cây ăn trái lâu năm ở đồng bằng sông MeKong, Việt Nam có những biểu hiện suy thoái, như: chất hữu cơ trong đất giảm, đất có pH thấp,…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply