5 thoughts on “Ghép nhiều file word thành một file”

  • cho mình hỏi , các file nhỏ của mình có 5 trang mỗi trang có 6 dòng thôi vậy mình muốn khi ghép các file nhỏ thành 1 file thì vẫn giữ nguyên số trang mà ko bị dồn vào ( tức 1 trang vẫn có 6 dòng thôi ) , chỉ dùng mình với thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>