GAM#5: Showmen – Nếu GAM là một rạp xiếc! | Nhật ký của GAM

GAM#5: Showmen – Nếu GAM là một rạp xiếc! | Nhật ký của GAMGAM #Logitech #YUP.GG Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu giữa Team Flash và GAM rồi nè! Đây cũng là trận đấu Zeros hết án phạt, liệu vẫn là Yoshino đảm nhiệm …

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Comment