Nguồn tài liệu của Tác giả Cô Lê Hồng Upload lên Youtube ngày 26-09-2015. Link Theo đó, Cô giáo chia sẽ & hướng dẩn về cách giải bài toán Quy hoạch tuyến tính Lập kế hoạch sản xuất trên Excel bằng công cụ Solver. Xin tri ân Cô giáo. Học trò Phạm Ngọc Thành

Update List at 6h16 date 03-10-2016

Web Site :
Web Site :

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>