5 thoughts on “Đừng tuyệt vọng khi Đời Khổ Đau , Phật Dạy Bí quyết cải tạo tướng mệnh _ # Mới Nhất”

 • Phật Giáo Tâm Linh says:

  Đời người thoáng chốc qua mau

  Thất tình lục dục úa nhàu con tim

  Hạnh phúc bơi ngược dòng tìm

  Để rồi tất cả như chim sổ lồng

  Ngộ rồi ngũ uẩn giai không

  Ta bà khổ ải là không vĩnh hằng

  Nhọc lòng ra sức vớt trăng

  Tấm thân huyễn ngã hồn trần tạm nương

  U mê trong cõi vô thường

  Đắm chìm sắc dục sầu vương một đời

  Hồng trần lạc bước rong chơi

  Vô minh sáu nẻo rối bời tâm tư

  Cuộc đời thật thật hư hư

  Tương lai ta sẽ tạ từ về đâu

  Trần gian vạn lối khổ sầu

  Tranh giành quyền lợi thấp cao làm gì

  Vô thường chợt đến chợt đi

  Trở về cát bụi chẳng gì mang theo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>