Trẻ em yêu các phương tiện và do đó chúng tôi ở đây với những điều ngạc nhiên mới cho họ với “dumpster Xe tải”.

Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

35 thoughts on “dumpster Xe tải | Sự hình thành và Sử dụng | Truck For Kids | Formation and Uses | Dumpster Truck”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>