Trưa ngày thứ Bẩy 19 tháng Mười, 2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng làm Tổng Giám Mục Sàigòn.
Tiểu sử Đức Cha Giuse Nguyễn Năng
Ngài sinh tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm) ngày 24/11/1953
Từ năm 1962 đến 1970, ngài theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.
Từ 1970 đến 1977 ngài tiếp tục học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt
Trong 11 năm sau đó, từ 1977 đến 1988, ngài lao động tại giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Gp. Xuân Lộc
Từ 1989 đến 1990, ngài giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc
Ngài được thụ phong linh mục tại Xuân Lộc vào ngày 09/06/1990.
Trong tám năm từ 1990 đến 1998, ngài là Chính Xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc cho đến khi sang Rôma du học từ 1998 đến 2002.
Trở về nước, ngài đặc trách Chủng sinh giáo phận Xuân Lộc từ 2003 đến 2005.
Từ 2006 đến 2009, ngài là Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc.
Ngày 25/07/2009, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chính Toà Phát Diệm và được tấn phong Giám mục tại Phát Diệm vào ngày 08/09/2009.
Ngày 19/10/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Sàigòn

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>