Du Lịch✅

Du lịch Huế : Lăng Khải Định (Ứng Lăng) – Emperor Khai Dinh of Viet Nam from 1916 to 1925Xem Clip thấy hay thì Click “Đăng ký” để ủng hộ tác giả nhé Please click ” Subscribe ” to thank the cameraman Múa Lân,Sư,Rồng Quy Nhơn – Lion Dance …

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Reply