Lên rừng xem anh em khai thác keo trong thời tiết mưa to, không ngờ anh em làm keo vất vả nhưng rất vui vẻ thoải mái. Và một điều rất khâm phục anh tài xế điều khiển xe tải quá chuẩn.
————————————–
Các bạn xem hay nhớ ĐĂNG KÝ kênh ủng hộ để xem các video tiếp theo.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

9 thoughts on “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI KHAI THÁC KEO VÀ ANH TÀI XẾ CHUẨN. # BÍ ẨN RỪN NÚI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>