Công Nghệ✅

DIY Ribbon Embroidery flowers. Thêu ruy băng. Hoa Sen. Như thật. Lotus flowerMời Bạn vào kênh của Tú xem thêm nhìu video hướng dẫn chi tiết kỹ thuật thêu các kiểu nhé !

#hand_embroidery
#ribbon_embroidery
#Lotus_embroidery
#thêu_ruy_băng_hoa_sen

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply