Đây là công cụ mới của Office 2016, 2013 rất ưu việt cho nhân viên Văn phòng mà các phiên bản office trước không có.
– ĐIỀN NHANH DỮ LIỆU VỚI FLASH FILL TRONG EXCEL 2016
– Flash fill in Excel 2016
———
Channer: Office Corner
– Cung cấp các bài giảng Microsft Office (word, Excel, Powerpoint, …) 2016, 2013, 2010, 2007
– Chia sẻ mẹo vặt cho những người làm văn phòng, giáo viên, …
– Tin học văn phòng, tin học phục vụ cho văn phòng
Lectures, tips Microsoft Office (word, Excel, Powerpoint, …) 2016, 2013, 2010, 2007
Share tips for Ofice workers, teacher, …
———–
Hay đăng ký kênh và Like, chia sẻ video!

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

One thought on “ĐIỀN NHANH DỮ LIỆU VỚI FLASH FILL TRONG EXCEL 2016 Flash fill in Excel 2016 | Office Corner”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>