12 thoughts on “Đi Picnic ra Đảo tại Nha Trang| Quang cảnh tại Bến Tàu”

  • Tạ Phương Linh says:

    Đang bình yên thế này, nếu thằng giặc nào hay bành trướng TQ có mưu đồ xấu thì người Việt Nam cũng muốn đấu tranh hoà bình để làm ăn và hưởng thụ thanh bình., miễn là ko bị chúng chiếm là OK.. . Đâu có như ai đó anh hùng rơm muốn chiến tranh để rồi chắc gì giữ đảo, nhà cửa tan tành.
    Cảm ơn vhvntv cho khán giả du lịch trên màn ảnh,. ngắm cảnh cáp treo vi vu.

  • các cụ nói cuộc đơi chưa tày gang tay. anh Trường lang thang du hí muôn phương, vợ đẹp, con khôn, thu nhập vừa sống,nhân dân yêu thương, cuộc đời bằng sải tay luôn. Khối kẻ bên kia đại dương muốn chặn miếng cơm của anh, tức ói máu. Tranh ghế nơi thương tầng ở VN thì khó, mà cúng có phải ai cũng cần đâu, còn lại tư do triệt để, hơn mỹ nhiều.

  • tiên tri đại quốc sư trần dần says:

    Hết miền nam lại lên Tây Bắc giờ lại xuất hiện miền trung . sướng nhất hai anh này rồi . chúc vhvntv anh trường minh tiến sức khỏe và hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>