ĐI CÂU CÁ – GẶP PHẢI ĐỘI CHÓ SĂN BẮT CHUỘT CỐNG NHUM .
Đi câu cá và bắn được cò lép nhưng lần câu cá này thất bại nhưng chủ yếu là để giải trí lần sau mình sẻ học hỏi câu cá thêm nhiều hơn – trong lúc ấy tận mắt xem chú chó bắt chuột quá hay – chú chó thông minh.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

21 thoughts on “ĐI CÂU CÁ – GẶP PHẢI ĐỘI CHÓ SĂN BẮT CHUỘT CỐNG NHUM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>