Sức Khỏe✅

Đếm HC, định lượng Hb và xác định nhóm máu ABO, Rh 4

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply