#đặtlợpếch , #bẩyếch , #longanquetoi,
Facebook :
________________________________
Do mình đi làm về trể nên đặt it cái lợp ếch hơi tối .. Không ngờ 5 cái lợp ếch chạy hơn kí ếch , toàn ếch khủng cãm giác thật thích , đặt lợp ếch là cách bắt ếch đơn gian nhưng hiệu quả … Chuc cả nhà xem clip vui vẽ

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

14 thoughts on “Đặt 5 cái lợp ếch chạy quá nhiều ll catch frog”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>