Đánh Trống Lân Địa Bửu đoàn Lân Sư Rồng Tân Hoa Đường, có sự giao lưu giả tiếng chim hót của đoàn Hùng Nghĩa Đường tại liên hoan lân sư rồng Vũng Tàu lần 4 đón chào năm mới 2019.
#danhtrongmualanhay #mualan2019 #LionDance2019
– Video được chia sẻ với mục đích giao lưu học hỏi, nâng cao tinh thần Lân Sư Rồng.

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

34 thoughts on “Đánh Trống Múa Lân Hay 2019 – Lion Dance Drumming Vietnam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>