Sáng nay anh em thức dạy sớm câu cá suối trong rừng. Rất may là anh em câu được 1 con cá ét rất to khoảng 2kg và gỡ lưới được một số khá khá cho bữa tiệc chia tay với chuyến rừng hôm nay. Nhưng đặc biệt là anh em đi thả lưới bắt được một con cá lạ rất đẹp mà chưa bao giờ gặp. Một bữa tiệc chia tay cho chuyến đi rừng mùa mưa với toàn là cá thật đã.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

11 thoughts on “Cuộc Sống Rừng Mùa Mưa – P8 – Bắt Được Cá Lạ Trong Rừng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>