Võ học vô biên ý niệm vô nhai, thiên hạ võ học vạn phái quy tông, Thiên Kiếm Vô Danh kiếm pháp vi diệu cũng chỉ có sở trường kiếm đạo. Bộ Kinh Vân lãnh khốc kinh tâm thành danh bởi chưởng kiếm song tuyệt, Nhiếp Phong đao cước song tu. Cao thủ giang hồ dù cho có là truyền kỳ kiếm đạo hay võ lâm thần thoại cũng chỉ có thể thi triển được hai đến ba tuyệt kỹ. Nhưng Võ Vô Địch thì khác ông ta có thế sử dụng những mười loại võ công tuyệt kỹ khác nhau, khi sử ra uy lực như nhau đều xoay chuyển trời đất đảo lộn càn khôn.
Đế Thích Thiên có chân nguyên Phụng Hoàng kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão, Bộ Kinh Vân có long nguyên cũng trường sinh bất tử, vạn độc bất xâm. Trong thời gian ngắn công lực đại tiến vượt bậc. Võ Vô Địch thì khác ông ta không có tu vị ngàn năm, cũng không có công lực cường đại trong thời gian ngắn. Nhưng thực lực ông ta vẫn là kẻ mạnh bậc nhất trong võ lâm, chứng minh điều này ai cũng biết chính là trận chiến Đoạn Lãng.
Đoạn Lãng có hai phần chân nguyên rồng sức mạnh liên miên bất tuyệt, tu vị phút chốc đã đạt mức thần thánh. Trước đó Võ Vô Địch đã đánh bại Đế Thích Thiên, sau đó còn chỉ điểm sáng đao cho Trư Hoàng. Tại Lăng Vân Động để lại một bức bích họa ẩn chứa võ học cao thâm, mà khi nhìn vào đó người ta có thể tự ngộ võ công cho mình. Đao Hoàng nhìn vào ngộ đao, Tuyệt Tâm ngộ chưởng, Nhiếp Phong ngộ ra thập phương Vô Định, đủ thấy võ học của Thập Cường Võ Giả cao sâu như thế nào.
Văn Long chỉ luyện võ mười năm một chiêu thủ trong Thập Phương Vô Định đã có thể khống chế Đoạn Lãng trong thời gian ngắn, Nhiếp Phong với tiến chiêu học từ bích họa đã góp phần đánh thắng Đoạn Lãng đủ thấy võ học của Võ Vô Địch thật sự cao siêu vô cùng.
Nếu nói trong kiếm hiệp thì thần binh bảo vật rất nhiều nhưng binh nhân độc đáo nhất phải kể đến cái rương độc nhất vô nhị của Võ Vô Địch tên gọi Thiên Đạo Chiến Hạp. Thần binh lợi khí trong thiên hạ không thể so sánh với binh khí này, nó có thể hóa thành bất kể binh khí nào mà người dùng có thể nghĩ ra. Thiên Đạo Chiến hạp kết hợp với huyền môn chánh tông Huyền Võ Chân Công thì đúng là vô toàn vô khuyết.

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

32 thoughts on “Cuộc Đời Lừng Lẫy Và Sức Mạnh Cường Đại Của Thập Cường Võ Giả Võ Vô Địch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>