5 thoughts on “Cuộc sống mưu sinh của năng lê vlogs chuyên rewill võ máy cũ giá rẻ như thế nào/năng lê vl”

  • GIACMOKALI vlog says:

    Muốn kênh phát triển nhiều người đăng ký ông phải bỏ nhiều tg làm thật nhiều clip mà phải hay mới đc nhé! Làm về cuộc sống dân dã chẳng hạn như đi mò cua bắt ốc câu cá về chế biến món ăn đặc sản quê mình… Nhiều YouTuber nổi tiếng chỉ nhờ câu cá ko đó huống hồ ông có thêm cái nghề mua bán võ nữa quá ok rồi tại ông chưa biết khai thác thôi.

  • GIACMOKALI vlog says:

    Kênh ông chuyên mua bán võ lãi máy móc ông nên đổi tên khác chứ cái tên hiện tại riêng tui thấy ko ổn lắm..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>