One thought on “Cờ bạc là bác thằng bần”

  • Mình muốn nhắn nhủ rằng con quỷ cờ bạc sẽ chồng chừa một ai . Nếu chúng ta không tu tâm dưỡng tánh . Đừng mơ tưởng rằng sẽ làm giàu từ cờ bạc hay gỡ gạc lại . Đem mô hôi sướng máu bán rẻ vào những ván bài thì chỉ có chết . Cờ bạc là địa ngục trần gian , Chỉ có một kết quả duy nhất : " Chết "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>