9 thoughts on “Chuyến thăm bẫy toàn rắn khủng và con hổ vện phút bù giờ”

  1. Nay thăm trúng quá héng em trai. Thăm gần hai trăm bẫy lận đó hả? Khâm phục độ lì về lội ruộng của mấy anh em. Con Hổ Ngưa đó chà bá luôn héng em trai

  2. Hổ hành hổ vện cũng vô một lồng luôn hả em có con rắn mà chụp cũng hụt nữa hiii

Leave a Comment