Cách chữa sổ mũi lâu ngày làm cho gà bị xưng mắt, để lâu không chữa,nó làm mũ có thể sẽ dẫn đến mù mắt, nên các bạn lưu ý, đây là cách chữa trị riêng của mình, nếu các bạn chơi lâu có kinh nghiệm có cách nào chữa trị hay hơn thì hãy góp ý cho mình và các bạn khác cùng xem để biết cách và chữa trị cho những chú gà yêu quý của mình nha.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>