Tất cả video trên kênh đều do PEARL PRODUCTION tự sản xuất và không có bất kỳ video nào reupload.
– Âm thanh video này chưa tốt nhưng mình mong muốn nội dung trong clip sẽ có ích cho các bạn, mình sẽ hoàn thiện phần âm thanh lại sau.
– Trong các Clip tới mình sẽ chia sẻ thêm về chuyển cảnh trong video thường, trong điện ảnh…

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

7 thoughts on “Chỉnh màu da trong Premiere CC 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>