Kinh Doanh✅

Chia sẻ quyền lợi trong khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi tự nhiên | QTVPhương án chia sẻ lợi ích trong quản lý khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất ngập nước của Vườn quốc gia Bái Tử Long đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân đảm bảo sinh kế cũng như bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply