Kinh Doanh✅

CÂU TRỘM CÁ Ở HỒ TÂY, Vớ đc tý đã phải téMột buổi đi câu sứm, hồ tây dạo này mấy chú phường làm chặt quá các mày ạ

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

5 Comments

  1. Khách 28/09/2019
  2. duythuong bui 28/09/2019
  3. Duc Tran 28/09/2019
  4. Tâm Trần 28/09/2019
  5. Dũng Xinh Gái 28/09/2019

Leave a Reply