Mỗi ngày, nếu xả áo quần 3 lần thay vì một lần khi giặt đồ, bạn lãng phí 30 lít nước
Mỗi ngày 20 triệu gia đình Việt Nam đang lãng phí 600 triệu lít nước.
Trong khi đó Việt Nam đang nằm trong danh sách báo động về thiếu nước sạch.
Sẽ ra sao nếu con cái chúng ta lớn lên trên một Việt Nam khô cằn, và nước sạch trở thành
món hàng xa xỉ. Nếu mỗi người chỉ cần góp một hành động nhỏ như xả một lần thay vì
xả nhiều lần, chúng ta có thể cùng nhau tiết kiệm nguồn nước khổng lồ.

Hãy cùng nhau sử dụng Comfort 1 lần xả để đóng góp vào Quỹ 1 tỉ mét khối nước sạch
cho Việt Nam

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>