Nay có lẽ mình câu cá tầm Sông La Ngà ở đây ngày cuối, cá hết hoặc nó đi điểm khác hết rồi, mình và bạn mình mỗi người một con Tầm. Hôm sau mình sẽ tìm điểm khác câu tiếp. Mong các bạn ủng hộ và Đăng Ký kênh mình nhé. Chúc các bạn luôn vui. Cảm ơn các bạn

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Câu cá Tầm sông La Ngà- Bình Thuận P. Cuối: Hốt em Tầm hụi chót và mớ trèn Dứa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>