. Nay mình qua huyện Tân trụ Long an, miếu ông bần chiến thêm ngày thứ 2.
Bữa nay mai mắn không gặp lục bình nhiều như ngày đầu
Mình trộn thêm nửa gói cám D1 vào cám gà và ngò rí để đánh thử có dính thêm cá cóc và cá mè dảnh không. Kết quả dính cá mè dảnh quá trời, thêm cá mè vinh to nữa. 1 ngày mai mắn gần 3kg cá
. Câu cá mè vinh, cá mè dảnh sông vàm cỏ Long an

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

21 thoughts on “Câu cá sông vàm cỏ Tân trụ – ngày thứ 2, dính cá mè vinh, mè dảnh mà mê”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>