Câu cá sông mới bỏ xuống là cá ăn giật lát 26kg ,câu lục ” hiếu like fishing ”

Điểm câu này ở bên đảo hoang gần thác ba giọt huyện định quán tỉnh đồng nai nhé các bạn. Hôm lũ cá bè ra rất nhiều nên mình câu cũng được rất nhiều. Đây cũng là phần cuối của chuyến ra đảo hoang câu cá của mình.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

3 thoughts on “Câu cá sông mới bỏ xuống là cá ăn giật lát 26kg ,câu lục ” hiếu like fishing “”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>