Tiếp nối Phần 1, Sông Nước Cần Giờ – Châu Huỳnh giới thiệu thêm đến mọi người video: Câu cá ổ, trúng đàn cá Bông Lau ngày nước rong Phần 2 là chuyến câu trưa ngày 29 tháng 09 và sáng ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch.
Sông Nước Cần Giờ – Châu Huỳnh mời mọi người cùng theo dõi.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

8 thoughts on “Câu cá ổ, trúng đàn cá Bông Lau ngày nước rong Phần 2 | Sông Nước Cần Giờ – Châu Huỳnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>