2 thoughts on “Câu cá ở đập thủy điện”

  1. Chào bác khá lâu rồi mới thấy bác da cờ líp. Bác có thể mua giúp em một ít móc số 2 dược không ah em ở Lạng Sơn có ji chả lời em nhé

Leave a Comment