Câu cá, cá lên mặt nước lúc Bình Minh là cảnh mà Sông Nước Cần Giờ – Châu Huỳnh muốn diễn tả cho mọi người biết về thời điểm câu cá tốt nhất. Thật nhiều bất ngờ khi câu cá và cá lên lúc Bình Minh.
Mọi người cùng đồng hành theo dõi nhé.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

6 thoughts on “Câu cá, cá lên mặt nước lúc Bình Minh | Sông Nước Cần Giờ – Châu Huỳnh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>