Sức Khỏe✅

Case 269: Thông liên thất, đa ối, thai chậm tăng trưởng trong buồng tử cung.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply